Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1553

Jedinstvena oznaka izvora:

1553

Naziv izvora prostornih podataka:

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

CLC Hrvatska predstavlja digitalnu bazu podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova Republike Hrvatske za razdoblje 1980. – 2018. prema standardiziranoj CORINE nomenklaturi i metodologiji čime je osigurana konzistentnost i homogenost podataka na razini cijele Europske unije. CLC baza sadrži podatke o pokrovu zemljišta za referentne godine 1980., 1990., 2000., 2006., 2012. i 2018. godinu, kao i podatke o promjeni pokrova zemljišta između navedenih referentnih godina.
Servisi su harmonizirani prema INSPIRE provedbenim pravilima.
Podaci pripadaju u NIPP temu Pokrov zemljišta definiranu dokumentom Data Specification on Land cover – Draft Technical Guidelines.
Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/lcv/4.0/LandCoverVector.xsd.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/inspire/clc-ch/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-02-2024

Upareni izvor:

1536 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a