Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0276

Jedinstvena oznaka izvora:

0276

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici mjernih postaja, koji imaju uspostavljeno automatsko mjerenje imisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju. Vlasnici/korisnici mjernih postaja koji nemaju uspostavljeno automatsko mjerenje dostavljaju Agenciji godišnja izvješća o kakvoći zraka. Baza se u skladu s tim kontinuirano ažurira.

Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka: 1) mjerni podaci, tj. pojedinačne satne "sirove" i validirane mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka, "meta" podaci o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje te obavijest o vremenu), podaci o postajama (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.); 2) izvješća: godišnja izvješća o kvaliteti zraka.

Podaci o postajama za mjerenje kvalitete zraka pripadaju u NIPP temu Sustavi za nadzor okoliša definiranu dokumentom Data Specification on Environmental monitoring Facilities – Draft Technical Guidelines.
Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ef/4.0/EnvironmentalMonitoringFacilities.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/ef/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-06-2018

Upareni izvor:

0034 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3837f39c-1c2a-49c9-8ea4-03570e592015

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a