Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0277

Jedinstvena oznaka izvora:

0277

Naziv izvora prostornih podataka:

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

CLC Hrvatska predstavlja digitalnu bazu podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova Republike Hrvatske za razdoblje 1980. – 2012. prema CORINE nomenklaturi te je na taj način osigurana konzistentnost i homogenizacija s podacima cijele Europske unije. Servis sadrži pokrov zemljišta za referentnu 2012. godinu.

Servisi su harmonizirani prema INSPIRE provedbenim pravilima.

Podaci pripadaju u NIPP temu Pokrov zemljišta definiranu dokumentom Data Specification on Land cover – Draft Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/lcv/4.0/LandCoverVector.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/lcv/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-06-2018

Upareni izvor:

0035 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d9cd9efc-2af0-4102-ad09-03f8d4fff57f

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a