Flora Croatica Database
Prijava
Korisnik: Public

Flora Croatica Database

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0288

Jedinstvena oznaka izvora:

0288

Naziv izvora prostornih podataka:

Flora Croatica Database

Sažetak izvora:

Flora Croatica Database (FCD) funkcionalno je samostalna baza podataka koju je uspostavio i vodi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u sklopu vlastite informatičke infrastrukture, a koja je putem uspostavljenih web servisa sadržajno i u realnom vremenu povezana s Informacijskim sustavom zaštite prirode. Kroz prostorni preglednik FCD-a podaci su dostupni svim korisnicima u uopćenom (ugrubljenom) obliku, dok su registriranim korisnicima dostupni izvorni podaci. Na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) i Internog portala ISZP-a (http://interni.bioportal.hr/gis/) dostupni su izvorni podaci preuzeti iz literaturnih i herbarskih izvora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis/, http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities, http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 19 Rasprostranjenost vrsta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-06-2018

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d3d164d3-bf4c-44d3-a8b0-4fc2610e0240

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a