Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0321

Jedinstvena oznaka izvora:

0321

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. U bazi su pohranjeni podaci o postrojenjima, odnosno o aktivnostima u kojima se koriste organska otapala, a za svako se postrojenje unose dostavljeni podaci (vrste korištenih organskih otapala, potrošnja pojedinačnih otapala - t/ god, u kupna godišnja količina korištenih organskih otapala - t/god. i d r.), kao i podaci o emisijama hlapivih organskih spojeva (emisije u otpadnim plinovima izražene u mg C/m3, fugitivne emisije, ukupne izmjerene/ izračunate emisije, način praćenja emisija) te podaci o postojanju tehnika smanjivanja emisija.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0320 Emisije hlapivih organskih spojeva

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/aeebafe7-bab3-4b6c-8083-1e7e4c0617b1

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a