Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0039

Jedinstvena oznaka izvora:

0039

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - INSPIRE

Sažetak izvora:

Podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://iszz.azo.hr/rpot/nes.htm; http://envi.azo.hr/?topic=9; http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/hh-sa/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0278 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS - INSPIRE harmoniziran

0478 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1b1eb03b-16c8-4852-95cf-8336b40c6bf1

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a