Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0498

Jedinstvena oznaka izvora:

0498

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://services.bioportal.hr/inspire/geos1/ps/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

15-07-2020

Upareni izvor:

0104 Zaštićena područja Republike Hrvatske - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d9782be4-9dcc-4a16-9dac-66f5050881bc

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a