Prostorni plan uređenja općine - Općina Beretinec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Beretinec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0529

Jedinstvena oznaka izvora:

0529

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Beretinec

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Općine Beretinec utvrđeni su prostori /površine za razvoj i uređenje naselja (građ. područja), površine s posebnim uvjetima korištenja, prostori/površine za razvoj i uređenje izvan naselja, izgrađene strukture izvan građevinskog područja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://beretinec.hr/hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0076 - Općina Beretinec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Beretinec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-07-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a