Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0628

Jedinstvena oznaka izvora:

0628

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Dubravica je dokument kojim se planira uređenje prostora općine, sadrži tekstualni i grafički dio te je usklađen sa Prostornim planom Zagrebačke županije. Posljednje izmjene bile su IV. izmjene i dopune PPUO Dubravica. Donesen Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.dubravica.hr/prostorni__plan.html

Naziv subjekta NIPP-a:

0154 - Općina Dubravica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Dubravica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/43b11c79-0ab6-42fa-8d9c-608df864dc89

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a