Prostorni plan uređenja grada - Grad Koprivnica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Koprivnica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0669

Jedinstvena oznaka izvora:

0669

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Koprivnica

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice je prostorni plan lokalne razine čije su zadnje izmjene i dopune izrađene sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13.).
Odluka o donošenju objavljena je u "Glasniku Grada Koprivnice" br. 4/06., 5/12., 3/15. i 5/15. - pročišćeni tekst.
Obuhvat plana je cjelokupno administrativno područje Grada Koprivnice kao jedinice lokalne samouprave.
Tijelo nadležno za donošenje je Gradsko vijeće Grada Koprivnice.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

gdb, mxd, doc, tif, pdf

Adresa izvora:

https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/11/prostorni_plana_uredjenja_grada_koprivnice-2.zip , https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0015 - Grad Koprivnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Administrativni obuhvat Grada Koprivnice

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cb033772-6e3f-4ac8-a689-e315a55dc179

Napomena:

Prostorni plan u izvorniku je izrađen te dostavljen u .gdb formatu (GIS, format podataka tvrtke ESRI), a na internet stranici Grada Koprivnice nalaze se isporučene karte izvornika prostornog plana u drugim formatima kako bi se omogućio pregled i dostupnost podataka.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a