Generalni urbanistički plan grada - Grad Koprivnica
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Koprivnica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0670

Jedinstvena oznaka izvora:

0670

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Koprivnica

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan Koprivnice je prostorni plan lokalne razine užeg obuhvata u odnosu na Prostorni plan uređenja Grada čije su zadnje izmjene i dopune izrađene sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13.).
Odluka o donošenju objavljena je u "Glasniku Grada Koprivnice" br. 4/08., 5/08. - ispravak, 7/14. i 1/15. - pročišćeni tekst.
Obuhvat plana određen je Prostornim planom uređenja Grada koprivnice.
Tijelo nadležno za donošenje je Gradsko vijeće Grada Koprivnice.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, jpg

Adresa izvora:

https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/11/generalni_urbanisticki_plana_koprivnice.zip , https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0015 - Grad Koprivnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Dio područja Grada Koprivnice određen Prostornim planom uređenja Grada Koprivnice

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c9ce602b-689e-430b-a36d-05cbc88113f9

Napomena:

Prostorni plan je izrađen u .dwg formatu no u izvorniku je isporučen u pdf obliku te je u tom obliku dostupan na internet stranici Grada Koprivnice.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a