Detaljni - urbanistički planovi uređenja grada - Grad Koprivnica
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni - urbanistički planovi uređenja grada - Grad Koprivnica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0671

Jedinstvena oznaka izvora:

0671

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni - urbanistički planovi uređenja grada - Grad Koprivnica

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja Grada Koprivnice, kojima se smatraju i Detaljni planovi uređenja izrađeni po prijašnjoj zakonskoj regulativi, su prostorni planovi lokalne razine užeg obuhvata u odnosu na Generalni urbanistički plan.
Odluke o donošenju objavljene su u ""Glasniku Grada Koprivnice"".
Obuhvat pojedinog urbanističkog odnosno detaljnog plana određen je Generalnim urbanističkim planom Koprivnice no sukladno Zakonu odlukom o izradi pojedinog prostornog plana može se odrediti uži ili širi obuhvat plana te se može obuhvat plana odrediti i za područje koje nije određeno prostornim planom lokalne razine šireg obuhvata odnosno generalnim urbanističkim planom Koprivnice.
Tijelo nadležno za donošenje je Gradsko vijeće Grada Koprivnice.
Detaljni odnosno urbanistički planovi uređenja na području Grada Koprivnice su:
- Detaljni plan uređenja ""Lenišće-zona jug"" u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 2/05.)
- Detaljni plan uređenja ""Lenišće-zona istok"" u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 3/07., 5/15. i 6/15. - pročišćeni tekst)
- Detaljni plan uređenja ""Lenišće-zona B-5"" u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 4/04., 3/07., 4/15. i 5/15. - pročišćeni tekst)
- Detaljni plan uređenja ""Zagorska"" u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 3/13.)
- Detaljni plan uređenja ""Zona centralnih funkcija"" u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 3/11., 10/18. i 11/18. - pročišćeni tekst)
- Detaljni plan uređenja ""Cvjetna"" u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 3/11.)
- Detaljni plan uređenja ""Zona A-11"" Koprivnica (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 4/04., 5/15. i 6/15. - pročišćeni tekst)
- Detaljni plan uređenja stambene gradske četvrti Pri sv. Magdaleni u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 5/99. i 4/04.)
- Detaljni plan uređenja centralnog gradskog područja Dubovec u Koprivnici (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 01/00., 02/05.)
- Urbanistički plan uređenja ""Pri Sv. Magdaleni I"" (""Glasnik Grada Koprivnice"" br. 10/18.)

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, dwg, doc

Adresa izvora:

https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/prostorni-planovi/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0015 - Grad Koprivnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Dio područja Grada Koprivnice određen Generalnim urbanističkim planom Koprivnice odnosno obuhvat definiran Odlukom o izradi za pojedini plan

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Urbanistički odnosno detaljni planovi uređenja izrađeni su u izvorniku u .dwg ili .pdf formatu ovisno o pojedinom prostornom planu
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a