Prostorni planovi uređenja općine - Općina Punat
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni planovi uređenja općine - Općina Punat

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0768

Jedinstvena oznaka izvora:

0768

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni planovi uređenja općine - Općina Punat

Sažetak izvora:

Evidencija važeće prostorno planske dokumentacije za admionistrativno područje Općine Punat.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.punat.hr/node/525, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0236 - Općina Punat

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Punat

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-09-2020

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a