Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka
Prijava
Korisnik: Public

Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0088

Jedinstvena oznaka izvora:

0088

Naziv izvora prostornih podataka:

Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka

Sažetak izvora:

Lokacije mjernih postaja i program mjerenja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka temeljem Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 130/11, 47/14) propisani su Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 22/2014) i Programom mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 103/2014, 117/2014).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

CSV, XLS, XLSX, ODS

Adresa izvora:

http://www.meteo.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0020 - Državni hidrometeorološki zavod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Podaci javno dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/2d3cce28-c3c0-4576-a428-362a2de0da2c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a