Digitalne klimatološke karte
Prijava
Korisnik: Public

Digitalne klimatološke karte

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0090

Jedinstvena oznaka izvora:

0090

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalne klimatološke karte

Sažetak izvora:

Na meteorološkim postajama svakodnevno se mjere i opažaju vrijednosti klimatskih elemenata: osunčavanja, temperature zraka, naoblake, oborine, vlažnosti zraka, tlaka zraka, smjera i brzine vjetra i drugih. Na osnovi višegodišnjih nizova podataka stvara se slika klimatskih prilika za područje reprezentativnosti pojedine meteorološke postaje ili se, korištenjem motrenja više postaja s nekog područja, dobiva uvid u regionalne klimatske prilike.
Srednje vrijednosti klimatskih parametara, klimatske normale, daju uvid u klimatske osobitosti područja. Usporedbom klimatskih parametara za različita 30-godišnja razdoblja može se steći uvid u stabilnost klimatskih prilika nekog područja ili njihova promjenjivost može biti indikacija klimatskih promjena.
U primijenjenoj klimatologiji, naročito za potrebe projektiranja objekata s dužim vijekom trajanja, od interesa su događaji koji se rijetko pojavljuju. Karte minimalne i maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina, maksimalne brzine vjetra za povratno razdoblje 50 godina i karakteristično opterećenje snijegom značajni su dijelovi tehničke regulative koja se odnosi na djelovanje meteoroloških uvjeta na građevine.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

raster (ArcInfo ASCII .asc), bmp, tif

Adresa izvora:

http://klima.hr/klima.php?id=k1

Naziv subjekta NIPP-a:

0020 - Državni hidrometeorološki zavod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 12 Područja prirodnih opasnosti
III 13 Atmosferski uvjeti
III 14 Meteorološko-geografska obilježja
III 20 Izvori energije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, ograničenje daljnje distribucije, navođenje izvora (asc), produkt DHMZ-a za javnost (bmp, tif).

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/16fbf642-e507-4b23-9d35-10fc47665e1a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a