Baza podataka javnih cesta Republike Hrvatske INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Baza podataka javnih cesta Republike Hrvatske INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0096

Jedinstvena oznaka izvora:

0096

Naziv izvora prostornih podataka:

Baza podataka javnih cesta Republike Hrvatske INSPIRE

Sažetak izvora:

Baza podataka o javnim cestama sadrži podatke o javnim cestama (autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste) na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o cestama, Pravilnika o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima te Odluke o razvrstavanju javnih cesta. Podaci su harmonizirani sukladno INSPIRE temi Prometne mreže, te sukladno navedenome sadrže geometriju javnih cesta (ceste, dionice, linkovi, čvorovi) s pripadajućim jedinstvenim adresnim sustavom i odgovarajućim atributima. Hrvatske ceste d.o.o. vode jedinstvenu bazu podataka o javnim cestama za operativne potrebe osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva mreže javnih cesta, dok su Hrvatske autoceste d.o.o., županijske uprave za ceste i koncesionari dužni podatke iz svojih baza podataka o javnim cestama prenositi Hrvatskim cestama d.o.o. Koristi se za potrebe upravljanja, građenja, održavanja, zaštite javnih cesta i prometa na njima te za potrebe službenih statistika, državnih upravnih tijela, međunarodnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba. Hrvatske ceste d.o.o. nadležne su za vođenje baze podataka o javnim cestama, za prikupljanje, obradu, ažuriranje, verifikaciju i održavanje iste te primjenu jedinstvenog adresnog sustava označavanja javnih cesta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, jpg

Adresa izvora:

http://www.hrvatske-ceste.hr, http://geoportal.hrvatske-ceste.hr/inspire/tn-ro/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; https://geoportal.hrvatske-ceste.hr/inspire/tn-ro/wfs?service=wfs&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0024 - Hrvatske ceste d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema uvjeta za pristup i korištenje.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0929 Mreža javnih cesta RH - WMS INSPIRE

1490 Mreža javnih cesta Republike Hrvatske – WFS INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/22437d71-f51d-45a2-b256-ab4be6d01641

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a