Prostorni informacijski sustav infrastrukturnog pojasa HŽ Infrastrukture d.o.o. INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni informacijski sustav infrastrukturnog pojasa HŽ Infrastrukture d.o.o. INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0097

Jedinstvena oznaka izvora:

0097

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni informacijski sustav infrastrukturnog pojasa HŽ Infrastrukture d.o.o. INSPIRE

Sažetak izvora:

Skup prostornih podataka koji opisuju mrežu željezničkih pruga te pripadajuću željezničku infrastrukturu definiranu Zakonom o željeznici (NN 94/13, 148/13) i koji su pod upravljanjem HŽ Infrastrukture d.o.o.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, shp, xls

Adresa izvora:

http://www.hzinfra.hr/registar_infrastrukture; https://nipp.hzinfra.hr/geoserver/tn-ra/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=2.0.0; https://nipp.hzinfra.hr/geoserver/tn-ra/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0025 - HŽ Infrastruktura d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

1063 Infrastrukturni pojas HŽ Infrastrukture d.o.o. - WMS INSPIRE

1064 Infrastrukturni pojas HŽ Infrastrukture d.o.o. - WFS INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/97c4794c-66f0-4f1f-afc9-4b205dafecbe

Napomena:

Podaci u pripremi
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a