Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda - WFS - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda - WFS - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0986

Jedinstvena oznaka izvora:

0986

Naziv izvora prostornih podataka:

Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda - WFS - INSPIRE

Sažetak izvora:

Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda osigurava trajno obavljanje motrenja i
sustavnog prikupljanja podataka o hidrološkim pojavama za potrebe državnih ustanova,
javnosti, sigurnosti i očuvanja ljudskih života i dobara, prostornog planiranja, zaštite okoliša
i upravljanja vodama te ostalih gospodarskih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.
Mrežna usluga je razvijena u okviru projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.7.c5a62682-7220-4fd7-b0b9-3b5375632620_wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=2.0.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0020 - Državni hidrometeorološki zavod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-04-2021

Upareni izvor:

1388 Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b5d89c49-4bc1-400e-8c08-e7417073d838

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a