Općina Virje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Virje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0101

Jedinstvena oznaka subjekta:

0101

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Virje

OIB subjekta NIPP-a:

80841894315

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Đure Sudete 10
48 326 Virje
opcina@virje.hr
048/897 680
048/897 983
www.virje.hr

Kristina Filipović
kristina.filipovic@virje.hr
099/2136290

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Virje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Virje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0564 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Virje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a