Općina Bukovlje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Bukovlje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0104

Jedinstvena oznaka subjekta:

0104

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Bukovlje

OIB subjekta NIPP-a:

90513143012

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Josipa Kozarca 20
35209 Bukovlje
035/461-118
035/276-049
www.bukovlje.hr

Davor Petrik
opcina.bukovlje@gmail.com
091/5097041


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18),
Zakon o prostornom uređenju(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Bukovlje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Bukovlje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0568 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Bukovlje
0870 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bukovlje
0871 - Detaljni plan uređenja općine - Općina Bukovlje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a