Općina Gornja Stubica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gornja Stubica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0109

Jedinstvena oznaka subjekta:

0109

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gornja Stubica

OIB subjekta NIPP-a:

82071829681

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Svetog Jurja 2
49245 Gornja Stubica
049/289-282,049/290-915, 049/290-916
049/289-687
opcina@gornjastubica.hr
www.gornjastubica.hr

Gordana Jakopović
gordana@gornjastubica.hr
098/378-667

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gornja Stubica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u ‎Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Gornja Stubica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1083 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornja Stubica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a