Općina Ljubešćica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Ljubešćica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0121

Jedinstvena oznaka subjekta:

0121

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Ljubešćica

OIB subjekta NIPP-a:

42311210067

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ljubeški trg 1
42222 Ljubešćica
www.ljubescica.info
+385 42 623 601
+385 42 623 888

Mihael Španić
mihael.spanic@ljubescica.hr
099 3 623 888Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Ljubešćica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Ljubešćica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0592 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ljubešćica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a