Općina Gornja Rijeka
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gornja Rijeka

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0124

Jedinstvena oznaka subjekta:

0124

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gornja Rijeka

OIB subjekta NIPP-a:

38669993312

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Sidonije Rubido Erdody 3
48268 Gornja Rijeka
opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr
048/855-021
048/855-021
www.gornja-rijeka.hr

Andreja Bogdan
procelnik@gornja-rijeka.hr
091 5802200

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 11/06. i 4/14.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gornja Rijeka je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Gornja Rijeka je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0593 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornja Rijeka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a