Općina Vrpolje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vrpolje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0126

Jedinstvena oznaka subjekta:

0126

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vrpolje

OIB subjekta NIPP-a:

23975357666

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 1
35210 Vrpolje
opcina.vrpolje@gmail.com
035/439-109
www.vrpolje.hr

Željko Lukačević
opcina.vrpolje@gmail.com
0981740675

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vrpolje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Vrpolje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0595 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vrpolje
0596 - Nerazvrstane ceste Općine Vrpolje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a