Općina Bistra
Prijava
Korisnik: Public

Općina Bistra

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0128

Jedinstvena oznaka subjekta:

0128

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Bistra

OIB subjekta NIPP-a:

75454185661

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bistranska 98, Poljanica Bistranska
10298 Bistra
opcina-bistra@bistra.hr
01/3390-039
01/3357-462
www.bistra.hr

Karlo Novosel
karlo.novosel@bistra.hr
0993109893

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Općine Bistra (br: 02/18, 06/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Odluka o nerazvrstanim cestamaSlužbeni glasnik Općine Bistra (br: 02/13, 05/17),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o Središnjem registru državne imovine (NN 112/18).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Bistra je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Bistra je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0599 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Bistra
0600 - Nerazvrstane ceste Općine Bistra

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a