Grad Donja Stubica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Donja Stubica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0131

Jedinstvena oznaka subjekta:

0131

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Donja Stubica

OIB subjekta NIPP-a:

31330710032

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg M. Gupca 20/II
49240 Donja Stubica
049/286-141
stubica@kr.t-com.hr
www.donjastubica.hr

Milan Kebet
milan@donjastubica.hr
049/502-215

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Donja Stubica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad Donja Stubica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0606 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Donja Stubica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a