Općina Tribunj
Prijava
Korisnik: Public

Općina Tribunj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0132

Jedinstvena oznaka subjekta:

0132

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Tribunj

OIB subjekta NIPP-a:

49029215165

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Zamalin 22
22 212 Tribunj
opcina.tribunj@si.t-com.hr
022/446-349
www.tribunj.hr

Nikolina Matičev
nikolina.maticev@tribunj.hr
091 617 4142

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne Novine, broj 56/2013, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (Narodne Novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tribunj ("Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 10/16).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Tribunj je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Općina Tribunj je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0608 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Tribunj
1403 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Tribunj
1404 - Evidencija komunalne infrastrukture - Općina Tribunj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a