Grad Benkovac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Benkovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0139

Jedinstvena oznaka subjekta:

0139

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Benkovac

OIB subjekta NIPP-a:

83821313660

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Šetalište kneza Branimira12
23420 Benkovac
www.benkovac.hr

Marija Bešlić
mb-prostorno@benkovac.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Benkovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Grad Benkovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0910 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Benkovac
0911 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Benkovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a