Grad Delnice
Prijava
Korisnik: Public

Grad Delnice

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0141

Jedinstvena oznaka subjekta:

0141

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Delnice

OIB subjekta NIPP-a:

03944325629

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg 138. brigade HV 4
51300 Delnice
pisarnica@delnice.hr
051/812-055
www.delnice.hr

Lidija Ružić
lidija@delnice.hr
099/733-2022

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Prostorni plan uređenja Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije br: 24/02, 11/13 i Službene novine Grada Delnica 4/16).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Delnice je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u ‎Primorsko-goranskoj županiji. Grad Delnice je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0617 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Delnice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a