Općina Vođinci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vođinci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0150

Jedinstvena oznaka subjekta:

0150

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vođinci

OIB subjekta NIPP-a:

48324542898

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

J. J. Strossmayera 198
32283 Vođinci
032/205-448
032/205-810
http://www.vodjinci.hr/

Ivana Becić
Andrea Šoletić
opcina.vodjinci@gmail.com
032/205-452Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20.),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vođinci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Vođinci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0643 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vođinci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a