Grad Split
Prijava
Korisnik: Public

Grad Split

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0018

Jedinstvena oznaka subjekta:

0018

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Split

OIB subjekta NIPP-a:

78755598868

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Obala kneza Branimira 17, 21000 Split,
web@split.hr,
021/310-111,
http://www.split.hr,
Katarina Puljić,
katarina.puljic@split.hr,
tel.: 021 310 217

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08,124/10, 56/13, 121/16, 112/2018),

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18),

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Split je upravno ustrojena administrativno-teritorijalna cjelina i središte Splitsko-dalmatinske županije.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0080 - Katastar vodova Grada Splita
0081 - Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva Grada Splita
0082 - Izvješće o kakvoći zraka od 2007.g. do 2011.g. Grada Splita
0083 - Strateška karta buke Grada Splita
1254 - Javne zelene površine Grada Splita INSPIRE
1255 - Javne zelene površine Grada Splita - WMS INSPIRE
1256 - Javne zelene površine Grada Splita - WFS INSPIRE
1257 - Javne zelene površine Grada Splita - ATOM feed INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
II 2 Pokrov zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 6 Komunalne i javne usluge
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a