Općina Kalnik
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kalnik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0158

Jedinstvena oznaka subjekta:

0158

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kalnik

OIB subjekta NIPP-a:

82550572500

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Stjepana Radića 5, Kalnik
48260 Križevci
info@kalnik.hr
048/857-249
www.kalnik.hr

Jasmina Žibrin
opcina-kalnik@kalnik.hr
048/857-249

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kalnik je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Kalnik je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0631 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kalnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a