Grad Kutjevo
Prijava
Korisnik: Public

Grad Kutjevo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0161

Jedinstvena oznaka subjekta:

0161

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Kutjevo

OIB subjekta NIPP-a:

51418894400

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg graševine 1
34 340 Kutjevo
034/315-008
www.kutjevo.hr

Josip Budimir
pisarnica@kutjevo.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Grada Kutjeva.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Kutjevo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji. Grad Kutjevo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0633 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Kutjevo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a