Općina Gradina
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gradina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0163

Jedinstvena oznaka subjekta:

0163

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gradina

OIB subjekta NIPP-a:

81945501309

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrv. Branitelja 12
33411 Gradina
033 /784–155
033 /784 –228
www.gradina.hr

Ivana Brajković
opcina-gradina@vt.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gradina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Gradina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0714 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Gradina
0715 - Registar komunalne infrastrukture Općine Gradina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a