Općina Kamanje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kamanje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0174

Jedinstvena oznaka subjekta:

0174

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kamanje

OIB subjekta NIPP-a:

01582703044

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kamanje 106
47282 Kamanje
opcina.kamanje@kamanje.hr
047/642 288
047/642 290
www.kamanje.hr

Anita Matešić Štajcer
opcina.kamanje@kamanje.hr
098 283 432

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Glasnik Općine Kamanje (br: 04/09, 02/13 i 04/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kamanje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Karlovačkoj županiji. Općina Kamanje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0654 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kamanje
1588 - Registar nerazvrstanih cesta Općine Kamanje
1589 - Registar komunalne infrastrukture – Općina Kamanje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a