Općina Velika Pisanica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Velika Pisanica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0176

Jedinstvena oznaka subjekta:

0176

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Velika Pisanica

OIB subjekta NIPP-a:

18872765530

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatskih branitelja 3
43 271 Velika Pisanica
info@velika-pisanica.hr
043 883 920
043/883-926
www.velika-pisanica.hr

Hrvoje Bokan
komunalni.redar.pisanica@gmail.com
091 188 3920

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Velika Pisanica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Velika Pisanica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0656 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Pisanica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a