Općina Stari Jankovci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Stari Jankovci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0178

Jedinstvena oznaka subjekta:

0178

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Stari Jankovci

OIB subjekta NIPP-a:

18192238850

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dr. F. Tuđmana 1
32241 Stari Jankovci
032/541-901

Dubravka Vrselja
opcina-stari-jankovci@vk.t-com.hr
032/541-913

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Stari Jankovci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Stari Jankovci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0658 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Stari Jankovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a