Općina Vojnić
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vojnić

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0179

Jedinstvena oznaka subjekta:

0179

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vojnić

OIB subjekta NIPP-a:

32028576296

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Stjepana Radića 1
47220 Vojnić
047 883 020,
047 883 021
www.vojnic.hr

Nataša Opačić
opcina@vojnic.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakona o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vojnić je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Karlovačkoj županiji. Općina Vojnić je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0659 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vojnić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a