Grad Dugo Selo
Prijava
Korisnik: Public

Grad Dugo Selo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0183

Jedinstvena oznaka subjekta:

0183

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Dugo Selo

OIB subjekta NIPP-a:

25432879214

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo
gradonacelnik@dugoselo.hr
01/2753-705
01 2753 244
www.dugoselo.hr

Marijo Vinko
marijo.vinko@dugoselo.hr
099/611-4683

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Dugo Selo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Grad Dugo Selo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0723 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Dugo Selo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a