Općina Stara Gradiška
Prijava
Korisnik: Public

Općina Stara Gradiška

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0186

Jedinstvena oznaka subjekta:

0186

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Stara Gradiška

OIB subjekta NIPP-a:

33364136650

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatskih branitelja 1
35435 Stara Gradiška
opcina.stara.gradiska@gmail.com
035 374 051
www.staragradiska-com

Štefica Slovinac
stefica.slovinac@gmail.com
035 374 051


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Stara Gradiška je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Stara Gradiška je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0667 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Stara Gradiška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a