Općina Brckovljani
Prijava
Korisnik: Public

Općina Brckovljani

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0187

Jedinstvena oznaka subjekta:

0187

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Brckovljani

OIB subjekta NIPP-a:

27651797242

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo
01/2754-633
01/2763-526
www.brckovljani.hr

Sanja Danonić
opcina-brckovljani@zg.t-com.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Brckovljani je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Brckovljani je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0668 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Brckovljani

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a