Općina Petrijevci
Prijava
Korisnik: Public

Općina Petrijevci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0192

Jedinstvena oznaka subjekta:

0192

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Petrijevci

OIB subjekta NIPP-a:

94156491645

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Republike 114
31208 Petrijevci
info@petrijevci.hr
031/395-620
031/395-115
www.petrijevci.hr

Renata Pilgermayer
renata.pilgermayer@petrijevci.hr
099 23 55 103

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Statut Općine Petrijevci (Službeni glasnik Općine Petrijevci broj 1/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Petrijevci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Petrijevci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0679 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Petrijevci
0680 - Nerazvrstane ceste Općine Petrijevci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a