Vodovod Novska d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Vodovod Novska d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0023

Jedinstvena oznaka subjekta:

0023

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Vodovod Novska d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

99364912182

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Adalberta Knoppa 1a
44330 Novska
jadranko.marinkovic@vodovod-novska.hr
044 600 454
Jadranko Marinković
jadranko.marinkovic@vodovod-novska.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,94/13, 153/13, 147/14, 36/15).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Vodovod Novska d.o.o. je trgovačko društvo koje se bavi pružanjem vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda.
Vodoopskrba obuhvaća transport i isporuku pitke vode krajnjem potrošaču, dok odvodnja otpadnih voda znači prihvat otpadnih voda korisnika usluge te transport i ispust u prirodni prijemnik.

U cilju zadovoljenja ovih javnih usluga, društvo se, trajnim održavanjem, brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Također, temeljem zakonskih odredbi, ovaj isporučitelj javnih vodnih usluga jedini ima pravo priključenja objekata na komunalne vodne građevine, kao i utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0095 - Popis i pregled vodovoda i kanalizacije na području Grada Novske

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a