Općina Pašman
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pašman

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0210

Jedinstvena oznaka subjekta:

0210

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pašman

OIB subjekta NIPP-a:

91458878864

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Pašman 34
23262 Pašman
023 260 260
023 260 402
opcina.pasman@zd.t-com.hr

Krešimir Ćosić
kresimir.cosic@opcinapasman.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13, 52/18,50/20),
Službeni glasnik Zadarske županije 06/07, 14/11, 5/12 i Službeni glasnik Općine Pašman 4/15, 5/15, 2/16, 1/20 i 2/20.Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pašman je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Pašman je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0712 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pašman

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a