Općina Gradec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gradec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0211

Jedinstvena oznaka subjekta:

0211

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gradec

OIB subjekta NIPP-a:

16296383026

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Gradec 134
10345 Gradec
01 27 97 097
01 27 97 097
www.gradec.hr

Hrvoje Stjepan Hasanović
hhasanovic@gradec.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gradec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Gradec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0713 - Prostorni plan uređenja Općine - Općina Gradec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a