Općina Jakovlje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Jakovlje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0213

Jedinstvena oznaka subjekta:

0213

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Jakovlje

OIB subjekta NIPP-a:

20054872799

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica Adele Sixta 2
10297 Jakovlje
opcina@jakovlje.hr
01 3351 205
01 3319 529
www.jakovlje.hr

Mirela Novoselec Jakševac
mirela.jaksevac@jakovlje.hr
01 3351 887

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Jakovlje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Jakovlje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1104 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Jakovlje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a