Općina Koška
Prijava
Korisnik: Public

Općina Koška

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0216

Jedinstvena oznaka subjekta:

0216

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Koška

OIB subjekta NIPP-a:

86904341703

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Nikole Šubića Zrinskog 1
31224 Koška
opcina-koska@os.t-com.hr
www.koska.hr
031/681-001
Zoran Kovačević
opcina-koska@os.t-com.hr
099/374-2426

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Koška je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Koška je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0727 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Koška
0728 - Evidencija komunalne infrastrukture Općine Koška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

02-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a