Općina Mali Bukovec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Mali Bukovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0217

Jedinstvena oznaka subjekta:

0217

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Mali Bukovec

OIB subjekta NIPP-a:

26328529354

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

M.P. Miškine 14
42231 Mali Bukovec
042/843-400, 401, 143
opcina@mali-bukovec.hr

Nikola Špikić
juo@mali-bukovec.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarastvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Mali Bukovec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Mali Bukovec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0749 - Prostorni plan uređenja - Općina Mali Bukovec
0750 - Evidencija nerazvrstanih cesta - Općina Mali Bukovec
0751 - Registar komunalne infrastrukture - Općina Mali Bukovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

02-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a