Općina Lipovljani
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lipovljani

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0221

Jedinstvena oznaka subjekta:

0221

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lipovljani

OIB subjekta NIPP-a:

32047047076

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
info@lipovljani.hr
044/676004
www.lipovljani.hr

Danijela Matejaš
danijela.matejas@lipovljani.hr
091 633 1009

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lipovljani je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Općina Lipovljani je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0722 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lipovljani

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a