Općina Strizivojna
Prijava
Korisnik: Public

Općina Strizivojna

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0222

Jedinstvena oznaka subjekta:

0222

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Strizivojna

OIB subjekta NIPP-a:

71870382821

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Braće Radić 172
31410 Strizivojna
opcina@strizivojna.hr
031/31-400

Domagoj Stolnik
procelnik@strizivojna.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Općine Strizivojna (br. 4/06 , 2/09, 6/13 i 4/16).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Strizivojna je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Strizivojna je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0729 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Strizivojna

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a